In Tiến Bộ
Đăng nhập  

Công ty In Tiến Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2022
04/12/2021, 08:45 am

Thực hiện Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Công ty In Tiến Bộ. Sáng ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Công ty In Tiến Bộ, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng, công tác công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục trưởng Cục Lưu trữ; Cao Thị Mai Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; Dương Thị Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ; Nguyễn Hồng Phương, Phso Cục trưởng Cục Tài chính & Quản lý Đầu tư; Nguyễn Văn Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn thư; Ngô Thanh Hải, Chánh Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty; Nguyễn Việt Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty, cấp trưởng, cấp phó các đơn vị, Trưởng kíp, tổ trưởng sản xuất và toàn thể đảng viên.

Theo báo cáo tổng kết của Công ty nhận thấy: Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và hoạt động của các tổ chức. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước và sự nỗ lực cống hiến của tập thể CBCNV, người lao động Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị in ấn văn kiện, các tài liệu phục vụ trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm chất lượng, số lượng, bí mật, kịp thời, chính xác, an toàn tuyệt đối; ngoài ra hoàn thành tốt nhiệm vụ in văn kiện, tài liệu nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện, các tài liệu nghiên cứu học tập các nghị quyết của Đảng với số lượng lớn bảo đảm chất lượng, kịp thời, an toàn tuyệt đối; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2021 đề ra; sản lượng trang in ước đạt gần 6 tỷ trang; doanh thu ước đạt trên 100 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh sóng phục vụ sản xuất bao bì đạt trên 10 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước, ngân sách Đảng ước đạt gần 40 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt trên 20 tỷ đồng; bình quân thu nhập đạt 11 triệu đồng/người; tiết giảm tối đa chi phí, nội bộ đơn vị đoàn kết, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Năm 2021 nhằm bảo đảm sức khoẻ cho người lao động là trên hết, trước hết, Công ty đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho toàn thể người lao động tại nơi làm việc và nơi cư trú; bố trí lao động nghỉ luân phiên, làm việc trực tuyến để giảm số lao động làm việc trực tiếp tại các phân xưởng sản xuất; bố trí cho người lao động làm việc 03 tại chỗ (ăn, nghỉ, làm việc tại chỗ), có những thời điểm dịch bệnh phức tạp, khó khăn trong việc đi lại Công ty đã tạm dừng sản xuất trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, trong thời gian người lao động nghỉ giãn cách Công ty vẫn hỗ trợ tiền lương để bảo đảm đời sống. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chuyên môn đã thường xuyên phối hợp với công đoàn Công ty tổ chức hỗ trợ tặng quà bằng hiện vật cho người lao động; trợ cấp khó khăn đột xuất cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp cho người lao động vững tin vào sự điều hành của ban lãnh đạo Công ty, an tâm làm việc.


Bước sang năm 2022, nhận định tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu của công ty sẽ còn sụt giảm so với những năm trước khi có dịch, trước thực tế đó, tập thể người lao động Công ty cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn, làm việc phải thực sự có năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; tổ chức sản xuất trên dây chuyền phải khoa học, giảm chi phí sản xuất để cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thu hút được nhiều khách hàng, việc làm mới. Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm bao bì phù hợp với năng lực hiện có của Công ty.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao và biểu dương thành tích đóng góp rất quan trọng của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Công ty trong năm 2021. Năm 2021, là năm có rất nhiều khó khăn song với sự đoàn kết nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn tập thể người lao động Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị in các tài liệu phục vụ trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tại Hội trường bảo đảm số lượng, chất lượng, chính xác, bí mật, an toàn tuyệt đối phục vụ kịp thời các yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội; tổ chức tốt việc in văn kiện, các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ngoài ra tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra; bảo đảm được việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của ban lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể luôn được quan tâm đúng mức. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đối với người lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.


Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới. Sang năm 2022, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ đã đề nghị cấp uỷ đảng, tập thể người lao động Công ty phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2021; tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh đề ra. Đảng uỷ Công ty và cấp uỷ chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, Nghị quyết đại hội chi bộ; mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc có kỷ cương, năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công ty là tập thể đoàn kết, thống nhất.
Tại hội nghị Công ty đã tổ chức trao Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng; chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân; giấy khen của Chủ tịch Công ty cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2021.
Đại diện lãnh đạo Công ty đã tổ chức phát động thi đua năm 2022 với một số phong trào thi đua và nội dung thi đua cụ thể.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 Công ty In Tiến Bộ đã thành công tốt đẹp; với niềm tin tưởng chắc chắn rằng năm 2022 dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và sự quan tâm chỉ đạo sát xao của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cùng với sự đoàn kết nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn của tập thể người lao động Công ty sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

 

 In

Bài cùng chủ đề:
Sơ kết 4 năm kết nghĩa giữa Công đoàn Công ty In Tiến Bộ với Công đoàn Công an thành phố Hải Phòng   -  15/06/2022
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2022   -  15/06/2022
Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Khối thi đua II tặng quà cho đoàn viên, người lao động Công ty In Tiến Bộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng công nhân năm 2022   -  23/05/2022
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tổ chức Hội thi "Tìm hiểu pháp luật" lần thứ nhất năm 2022   -  23/05/2022
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị mắc Covid-19   -  06/05/2022
Công ty In Tiến Bộ tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động   -  03/05/2022
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty In Tiến Bộ   -  27/04/2022
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty In Tiến Bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027   -  26/04/2022
Hội Cựu chiến binh Công ty về nguồn tại tỉnh Cao Bằng   -  20/04/2022
Công ty In Tiến Bộ được Bộ Thông tin & truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành xuất bản, in và phát hành năm 2021   -  28/03/2022
MỚI CẬP NHẬT
Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thăm chúc tết Công ty In Tiến Bộ
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty qua các thời kỳ
Bí thư Đoàn Công ty qua các thời kỳ
Thư ký, Chủ tịch Công đoàn Công ty các thời kỳ
Bí thư Đảng uỷ Công ty qua các thời kỳ
Các Phó Giám đốc Công ty qua các thời kỳ
Giám đốc Công ty qua các thời kỳ
Chủ tịch Công ty qua các thời kỳ
Hoạt động của Hội CCB Công ty
Đai hội Đoàn TN Công ty
Thông báo thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ hư hỏng
Hoá đơn điện tử Công ty In Tiến Bộ

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

Bản quyền thuộc Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (0243)8453202