In Tiến Bộ
Đăng nhập  

Công ty In Tiến Bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
21/06/2023, 15:40 pm

Thực hiện Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Công ty In Tiến Bộ. Sáng ngày 21/6/2023, tại Trụ sở Công ty In Tiến Bộ, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn, công tác đảng, công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ trưởng Vụ địa phương I; Dương Thị Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ; Nguyễn Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Tài chính & Quản lý Đầu tư; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty; Nguyễn Việt Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty, cấp trưởng, cấp phó các đơn vị, Trưởng kíp, tổ trưởng sản xuất và toàn thể đảng viên.

Đ/c Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty nhận thấy: 6 tháng đầu năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh của ngành in Việt Nam nói chung và của Công ty In Tiến bộ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước và sự nỗ lực cống hiến của tập thể CBCNV, người lao động Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị in ấn các tài liệu chính trị, sách, báo, tạp chí của các cơ quan Đảng bảo đảm chất lượng, số lượng, kịp thời, chính xác, an toàn tuyệt đối; ngoài ra hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra; sản lượng trang in ước đạt gần 3 tỷ trang; doanh thu ước đạt gần 60 tỷ đồng, trong đó doanh thu in sản phẩm bao bì và kinh doanh sóng phục vụ sản xuất bao bì đạt trên 10 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước, ngân sách Đảng ước đạt 33 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt trên 13,53 tỷ đồng; bình quân thu nhập của người lao động ước đạt 13 triệu đồng/người; tiết giảm tối đa chi phí, nội bộ đơn vị đoàn kết, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa, tinh thần đối với CBCNV, người lao động Công ty.
6 tháng cuối năm 2023, nhận định tình hình kinh tế thế giới sẽ có nhiều biến động khó lường tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế Việt Nam; đối với ngành in vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do đó hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức. Để vượt qua khó khăn thách thức đó tập thể người lao động Công ty cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn, làm việc phải thực sự có năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; tổ chức sản xuất trên dây chuyền phải khoa học, giảm chi phí sản xuất để cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thu hút được nhiều khách hàng, việc làm mới. Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức sản xuất sản phẩm bao bì giấy và mở rộng thị trường kinh doanh thương mại sản phẩm bao bì phù hợp với năng lực hiện có của Công ty. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023 mà Công ty đề ra; tiếp tục xây dựng tập thể Công ty đoàn kết, trên dưới một lòng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần đối với người lao động. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ trưởng Vụ địa phương I đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao và biểu dương thành tích đóng góp rất quan trọng của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023; 6 tháng đầu năm 2023 tình hình sản xuất, kinh doanh của các ngành kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn thách thức, việc làm giảm, chi phí sản xuất tăng song với sự đoàn kết nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn tập thể người lao động Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị in các tài liệu chính trị, sách, báo, tạp chí của các cơ quan Đảng ở Trung ương bảo đảm số lượng, chất lượng, chính xác phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước; ngoài ra tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra; bảo đảm được việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của ban lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể luôn được quan tâm đúng mức. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đối với người lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.
Bên cạnh đó, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới; 6 tháng cuối năm 2023, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề nghị cấp uỷ đảng, tập thể người lao động Công ty phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2023; tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh đề ra. Đảng uỷ Công ty và cấp uỷ chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; duy trì sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ theo đúng quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty và cấp ủy các chi bộ trực thuộc; mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc có kỷ cương, năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công ty là tập thể đoàn kết, thống nhất. Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại được nêu tại thông báo kết luận giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, Công ty In Tiến Bộ đã thành công tốt đẹp; với niềm tin tưởng chắc chắn rằng 6 tháng cuối năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và sự quan tâm chỉ đạo sát xao của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cùng với sự đoàn kết nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn của tập thể người lao động Công ty sẽ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Công ty đã đề ra góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 

 In

Bài cùng chủ đề:
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn   -  01/12/2023
Công ty In Tiến Bộ tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023   -  22/11/2023
Các tổ chức đoàn thể Công ty In Tiến Bộ tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên   -  06/11/2023
Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thăm Công ty In Tiến Bộ   -  25/10/2023
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ phối hợp với Công đoàn Công an thành phố Hải phòng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kết nghĩa phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2023 và triển khai nhiệm vụ hoạt động giai đoạn 2023-2028   -  23/10/2023
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tổ chức Tuyên dương nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tiêu biểu giai đoạn (2018-2023)   -  21/10/2023
Tặng quà Trung thu cho các cháu là con CBCNV, người lao động Công ty   -  28/09/2023
Đoàn cán bộ chủ chốt Công ty In Tiến Bộ về nguồn thăm khu di tích lịch sử khu vực phía Nam   -  19/09/2023
Công ty In Tiến Bộ trao đổi kinh nghiệm với một số doanh nghiệp in khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long   -  19/09/2023
Công ty In Tiến Bộ tổ chức sơ kết đợt thi đua đột kích chào mừng 77 năm ngày thành lập Công ty 8/9   -  11/09/2023
MỚI CẬP NHẬT
Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thăm chúc tết Công ty In Tiến Bộ
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty qua các thời kỳ
Bí thư Đoàn Công ty qua các thời kỳ
Thư ký, Chủ tịch Công đoàn Công ty các thời kỳ
Bí thư Đảng uỷ Công ty qua các thời kỳ
Các Phó Giám đốc Công ty qua các thời kỳ
Giám đốc Công ty qua các thời kỳ
Chủ tịch Công ty qua các thời kỳ
Hoạt động của Hội CCB Công ty
Đai hội Đoàn TN Công ty
Thông báo thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ hư hỏng
Hoá đơn điện tử Công ty In Tiến Bộ

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

Bản quyền thuộc Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (0243)8453202