In Tiến Bộ
Đăng nhập  

Đại hội đại biểu Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
05/09/2023, 08:10 am

Ngày 15/8, tại Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng (VPTW) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham dự của 198 đại biểu ưu tú, đại diện cho 1.875 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Đoàn đại biểu Công đoàn Công ty In Tiến Bộ có 16 đại biểu tham dự Đại hội.

Tham dự đại hội có đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng. Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Phó Chánh Văn phòng - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2018 – 2023 Lê Khánh Toàn; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; các Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam: Nguyễn Văn Đông, Trần Thị Kim Anh cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công đoàn thuộc khối thi đua II, Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đại diện Ban Thường vụ Hội CCB, Đoàn TN Cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh vui mừng nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn VPTW đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát huy những thành tích đã đạt được; luôn bám sát định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị, Công đoàn VPTW cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời, sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên đoàn kết, phát huy tính tiền phong gương mẫu của giai cấp công nhân Việt Nam; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở, định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại, phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo, dân chủ của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Trong Báo cáo trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn VPTW đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ III đề ra với nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Công đoàn cấp trên và của VPTW cũng như công tác tổ chức các phong trào và hoạt động công đoàn đều lấy cơ sở, lợi ích của đoàn viên cơ quan làm trung tâm, đã mang lại hiệu quả tốt, thu hút hầu hết sự tham gia của công đoàn cơ sở, bộ phận, của đoàn viên công đoàn. Đoàn viên Công đoàn VPTW đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ tốt, có hiệu quả chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư. Vị thế và uy tín của tổ chức công đoàn được củng cố nâng cao; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tin tưởng, tín nhiệm tổ chức công đoàn. Công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Nhiều hoạt động mới có chiều sâu, có sức lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực cho từng cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn.


Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 các cấp Công đoàn VPTW tập trung thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời, sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp…Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên đoàn kết, phát huy tính tiền phong gương mẫu của giai cấp công nhân Việt Nam, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tích cực, xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đoàn viên; thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên công đoàn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm, hỗ trợ những cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở, định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại, phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo, dân chủ của cán bộ, đoàn viên công đoàn.Tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn VPTW nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 14 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam.


Do có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Tại Đại hội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Thường trực Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng. In

Bài cùng chủ đề:
Sôi nổi Hội thao Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng năm 2023   -  18/10/2023
Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trao huy hiệu đảng cho đảng viên   -  27/12/2022
Cán bộ, hội viên Hội CCB Công ty tham gia đoàn công tác Hội CCB Văn phòng Trung ương Đảng thăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2   -  05/12/2022
Đại hội đại biểu Hội CCB Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ IV đã thành công tốt đẹp   -  27/10/2022
Sôi nổi Hội thao chào mừng 92 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy   -  19/10/2022
Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng thăm, tặng quà thương, bệnh binh, người có công tại Trung tâm điều dưỡng tỉnh Nghệ An   -  25/07/2022
Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022   -  16/07/2022
Hội CCB Văn phòng Trung ương Đảng thăm lại chiến trường xưa tại tỉnh Quảng trị   -  08/07/2022
Văn phòng Trung ương Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2022   -  30/12/2021
Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   -  05/02/2021
MỚI CẬP NHẬT
Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thăm chúc tết Công ty In Tiến Bộ
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty qua các thời kỳ
Bí thư Đoàn Công ty qua các thời kỳ
Thư ký, Chủ tịch Công đoàn Công ty các thời kỳ
Bí thư Đảng uỷ Công ty qua các thời kỳ
Các Phó Giám đốc Công ty qua các thời kỳ
Giám đốc Công ty qua các thời kỳ
Chủ tịch Công ty qua các thời kỳ
Hoạt động của Hội CCB Công ty
Đai hội Đoàn TN Công ty
Thông báo thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ hư hỏng
Hoá đơn điện tử Công ty In Tiến Bộ

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

Bản quyền thuộc Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (0243)8453202