In Tiến Bộ
Đăng nhập  

Công ty In Tiến Bộ 73 xây dựng và phát triển
28/03/2019, 16:50 pm

Công ty TNHH một thành viên in Tiến Bộ ( tiền thân là Xưởng in Tiến Bộ) là doanh nghiệp in của Đảng trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng được thành lập ngày 8-9-1946. Cách đây 73 năm, ngay sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công vang dội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta là phải có nhà in riêng để in báo Đảng và các tài liệu tuyên truyền phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp. Để có được nhà in báo Đảng năm 1946, Trung ương Đảng ta đã tiến hành mua lại Nhà in tư nhân Trung Bắc Tân Văn tại số 34-36 phố Phùng Hưng, Hà Nội. Nhà in đã vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đặt tên. Ngày 8/9/1946 là ngày Nhà in Tiến Bộ chính thức đi vào hoạt động sản xuất in báo Sự Thật và các tài liệu tuyên truyền của Đảng tại Thủ đô Hà Nội. Từ đó đến nay ngày 8/9 đã trở thành ngày truyền thống của Công ty In Tiến Bộ.

Những ngày đầu mới thành lập, Nhà in Tiến Bộ chỉ có 10 máy in Typô, 30 hộp chữ và gần 70 CBCNV với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân Xưởng in Tiến Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ in Báo Sự Thật và các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước. Sau 100 ngày đi vào hoạt động, cán bộ, công nhân Xưởng in Tiến Bộ đã cùng với các đơn vị khác di chuyển cơ sở sản xuất lên chiến khu Việt Bắc để phục vụ kháng chiến lâu dài. Tại núi rừng Việt Bắc, xưởng In Tiến Bộ được tổ chức thành hai Nhà in Kháng chiến nhỏ là ( Nhà in Hồng Phong ( gọi là Ấn 1) và Nhà in Tô Hiệu ( gọi là Ấn 2). Trong những ngày ở chiến khu với biết bao khó khăn gian khổ, thiếu thốn đủ bề nhưng với tinh thần phục vụ cách mạng, phục vụ khánh chiến là trên hết, cán bộ, đảng viên Nhà in Tiến Bộ đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ in Báo Sự Thật, Báo Cứu Quốc và các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng tại chiến khu.
Tháng 2 năm 1951, Nhà in đã hoàn thành tốt nhiệm vụ in tài liệu phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tại khu rừng già thuộc huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang đảm bảo chất lượng, kịp thời, chính xác, an toàn tuyệt đối. Tổ in báo và tài liệu phục vụ Đại hội đã vinh dự được Bác Hồ đến thăm và nói chuyện. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ và oanh liệt, cán bộ, công nhân viên In Tiến Bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần cùng toàn dân tộc làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954.


Tháng 10 năm 1954, Nhà In Tiến Bộ đã cùng với Trung ương Đảng, Chính Phủ và các cơ quan khác về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Nhà In Tiến Bộ đã được Uỷ ban Quân Quản Thủ đô ưu tiên cho tiếp quản toàn bộ Trại giam Nhà Tiền tại 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội nơi thực dân Pháp trước đây đã giam cầm hàng nghìn chiến sỹ yêu nước trung kiên của Đảng, dân tộc ta. Để cải tạo xây dựng một pháo đài văn hoá. Trong những ngày đầu về tiếp quản Thủ đô, Nhà in Tiến Bộ đã bắt tay vào dọn dẹp nhà xưởng, tổ chức triển khai in Báo Nhân dân khổ lớn tại Hà Nội với số lượng lớn. Để đảm bảo in Báo Nhân dân kịp tiến độ, Nhà in Tiến Bộ đã phải huy động thêm 8 nhà in Tư nhân tham gia phục vụ in báo. Trong điều kiện thiếu thốn đủ bề nhưng với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, cán bộ, công nhân nhà In Tiến Bộ đã thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Nhà máy in Tiến Bộ tiếp tục là một trong những cơ sở chủ yếu in ấn sách báo của miền Bắc, các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước đều được in ấn tại Nhà máy in Tiến Bộ. Trong thời gian này Nhà máy in Tiến Bộ đã được trang bị một số phương tiện in ấn mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, đa dạng về kiểu loại, hình thức. Kể cả khi phải di chuyển máy móc, thiết bị xa Hà Nội, Nhà máy vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, để chi viện cho chiến trường miền Nam, kịp thời đáp ứng nhu cầu tại chỗ, nhiều cán bộ, công nhân viên của Nhà máy và nhiều máy móc in ấn đã vượt Trường Sơn vào chiến trường, xây dựng hệ thống in ấn tài liệu, sách báo để trực tiếp phục vụ cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận, và nhiều cán bộ, công nhân viên của Nhà máy đã hy sinh trên chiến trường. Mặt khác tăng cường giúp đỡ xây dựng ngành in của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Những đóng góp của Nhà máy in Tiến Bộ đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm lên chiến thắng lịch sử 30/4/1975.
Bước vào thời kỳ đổi mới, trước nhiều thách thức của quá trình sản xuất, cán bộ, công nhân viên Công ty in Tiến Bộ vẫn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển. Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp lại bộ máy tổ chức, Công ty đã tiến hành đổi mới quản lý sản xuất, đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là "Địa chỉ đỏ tin cậy của Đảng". Vừa tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nhà máy còn không ngừng mở rộng sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy in Tiến Bộ có thêm sức mạnh đủ khả năng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày 30/7/1994 Bộ Văn hoá-Thông tin đã ra Quyết định số 1330/TC-QĐ về việc hợp nhất Nhà máy in Tiến Bộ và Công ty xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in Việt Nam thành Công ty In Tiến Bộ.
Xuất phát từ yêu cầu của Trung ương Đảng là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận văn hoá-tư tưởng, nhất là lĩnh vực in ấn và xuất bản; đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu in và xuất bản các loại tài liệu, ấn phẩm, Văn kiện của Đảng. Thực hiện ý kiến Kết luận của Thường trực Bộ Chính trị về việc đồng ý chuyển Công ty in Tiến Bộ trực thuộc Bộ Văn hoá – Thông tin trở lại hệ thống in của Đảng. Ngày 25/9/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 185/1998/TTg về việc chuyển Công ty in Tiến Bộ trở lại hệ thống in của Đảng, trực thuộc Ban Tài chính-Quản trị Trung ương. Đây là mốc son quan trọng, là động lực quyết định đến sự phát triển của Công ty trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2007 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá X) về việc đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Ngày 01/4/2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo Kết luận số 146-TB/TW về việc sắp xếp lại các đơn vị làm kinh tế Đảng ở Trung ương. Công ty in Tiến Bộ trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng. Với vinh dự và trách nhiệm tự hào về nhà in của Đảng. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao.
Trong những năm qua Công ty in Tiến Bộ luôn nhận và hoàn thành nhiều tỷ trang in Văn kiện, các tài liệu chính trị quan trọng phục vụ các kỳ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc và các tài liệu của Quốc hội, Chính phủ đảm bảo chất lượng, nhanh chóng, bí mật, chính xác, an toàn tuyệt đối. Đi đôi với việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ in Văn kiện, các tài liệu chính trị phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền của Đảng. Hàng năm Công ty đã hoàn thành gần 10 tỷ trang in sách, báo, tạp chí của một số toà soạn, Nhà xuất bản như: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Đầu tư, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Thời Báo Kinh tế Việt Nam, Báo Tiền phong, tạp chí Xây dựng Đảng, tạp chí Kiểm tra, tạp chí Dân vận, Bản tin Kinh tế và nhiều báo và tạp chí khác. Trong suốt quá trình hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhiều đồng chí lãnh đạo khác.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển với những tên gọi khác nhau, Xưởng in Tiến Bộ ( từ 8/9/1946), Nhà máy in Tiến Bộ (từ 28/5/1958), Công ty in Tiến Bộ ( 30/7/1994), Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ 100% vốn của Đảng (từ 01/12/2003) đến nay. Đó thực sự là những mốc son, những bước trưởng thành trong sự nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, sản xuất kinh doanh và hợp tác quốc tế của Công ty. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ tổ quốc, Công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động năm 1985 và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000. Được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996, 2011; Huân Chương Kháng chiến hạng nhất; Huân Chương Lao động hạnh nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Công ty đã được Tổ chức sáng kiến kinh doanh châu Âu, một tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thông tin về chất lượng sản phẩm trao các giải thưởng quốc tế như (Chất lượng vàng, chất lượng Bạch Kim, chất lượng Kim Cương). Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Công ty (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB) luôn được cấp trên công nhận tổ chức vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ sở Công ty đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển cán bộ, công nhân viên Công ty in Tiến Bộ nguyện đoàn kết một lòng khắc phục mọi khó khăn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao, giữ trọn niềm tin yêu với Đảng và Nhân dân.

 In

MỚI CẬP NHẬT
Hoạt động Đoàn TN
Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm Công ty
Một số hình ảnh hoạt động
Công ty In Tiến Bộ trao đổi kinh nghiệm với Công ty TNHH In Bao Bì Sunny Việt Nam
Ban lãnh đạo Công ty
Mô hình tổ chức, quản lý Công ty
Công ty In Tiến Bộ 73 xây dựng và phát triển
Công ty In Tiến Bộ tổ chức hội nghị trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng
Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Công ty In Tiến Bộ giao lưu với Công đoàn Công an thành phố Hải Phòng
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tổ chức cho CBCNV đi tham quan nhân dịp đầu năm
Hội In Hà Nội tổ chức gặp mặt hội viên nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Hội 22/02

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

Bản quyền thuộc Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (0243)8453202