In Tiến Bộ
Đăng nhập  

Mô hình tổ chức, quản lý Công ty
28/03/2019, 17:55 pm

Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ (100% vốn của Đảng) là doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước Văn phòng Trung ương Đảng, pháp luật Nhà nước về mọi hoạt động của mình.

1. Mô hình tổ chức, quản lý Công ty hiện nay:
+ Hình thức pháp lý của Công ty: Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ có 100% vốn chủ sở hữu thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơ quan đại diện Chủ sở hữu là Văn phòng Trung ương Đảng.
+ Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên (Chủ tịch Công ty là người đại diện theo pháp luật).
2. Cơ cấu tổ chức cụ thể gồm có:
+ Chủ tịch Công ty;
+ Giám đốc Công ty;
+ Các Phó Giám đốc Công ty;
+ Kiểm soát viên Công ty;
+ Kế toán trưởng Công ty;
+ Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất gồm:
1- Phòng Tổ chức - Hành chính
2- Phòng Sản xuất & Kinh doanh
.

3- Phòng Vật tư
4- Phòng Tài chính – Kế toán
5- Phòng Đầu tư & Triển khai hỗ trợ di dời Nhà máy
6- Phân xưởng Chế bản
7- Phân xưởng In
8- Phân xưởng Sách
3. Ban lãnh đạo Công ty:
- Chủ tịch Công ty: Thạc sỹ Nguyễn Đức Thanh
- Giám đốc Công ty: Kỹ sư Nguyễn Việt Tuấn
- Các Phó Giám đốc Công ty gồm:
+ Kỹ sư Nguyễn Thế Công
+ Kỹ sư Đoàn Đắc Trưởng
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Cử nhân Trần Đức Mạnh
- Kế toán trưởng Công ty: Cử nhân Trần Thị Thu Hương
4. Ban lãnh các đơn vị trực thuộc
1- Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Cử nhân Trần Mạnh Toàn
+ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Cử nhân Nguyễn Thị Hồng
; Lê Quốc Hùng
2- Trưởng Phòng SX & Kinh doanh: Cử nhân Ngô Minh Thành
+ Phó Trưởng phòng SX & Kinh doanh: Cử nhân Lại Thị Yến; Kỹ sư Đặng Xuân Trường.
3- Trưởng Phòng Vật tư: Cử nhân Nguyễn Ngọc Điệp
+ Phó Trưởng Phòng Vật tư: Cử nhân Hoàng Duy Quân
4- Phó Trưởng phòng TCKT: Cử nhân Lê Đức Hòa
5- Trưởng phòng Đầu tư & Triển khai HTDDNM: Cử nhân Vũ Việt Hà

+ Phó Trưởng phòng Đầu tư & Triển khai HTDDNM: Kỹ sư Trương Thanh Tùng
6- Quản đốc Phân xưởng Chế bản:
+ Phó Quản đốc Phân xưởng Chế bản: Cử nhân Trần Đình Cương
7- Quản đốc Phân xưởng In: Kỹ sư Khang Văn Giáp
+ Phó Quản đốc Phân xưởng In:
8- Quản đốc Phân xưởng Sách: Kỹ sư Lê Quí Nho
+ Phó Quản đốc Phân xưởng Sách: Kỹ sư Nguyễn Văn Hải
+ Phó Quản đốc Phân xưởng Sách: Kỹ sư Nguyễn Thu Hường

+ Phó Quản đốc Phân xưởng Sách: Kỹ sư Nguyễn Phương Hải


 In

Bài cùng chủ đề:
Ban lãnh đạo Công ty   -  01/04/2019
MỚI CẬP NHẬT
Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thăm chúc tết Công ty In Tiến Bộ
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty qua các thời kỳ
Bí thư Đoàn Công ty qua các thời kỳ
Thư ký, Chủ tịch Công đoàn Công ty các thời kỳ
Bí thư Đảng uỷ Công ty qua các thời kỳ
Các Phó Giám đốc Công ty qua các thời kỳ
Giám đốc Công ty qua các thời kỳ
Chủ tịch Công ty qua các thời kỳ
Hoạt động của Hội CCB Công ty
Đai hội Đoàn TN Công ty
Thông báo thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ hư hỏng
Hoá đơn điện tử Công ty In Tiến Bộ

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

Bản quyền thuộc Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (0243)8453202