In Tiến Bộ
Đăng nhập  

Đảng bộ Công ty In Tiến Bộ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXXII
12/05/2020, 17:18 pm

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kế hoạch của Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng về đại hội các chi bộ, đảng bộ trong Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy In Tiến Bộ (11/5/1959 - 11/5/2020), 130 năm ngày sinh nhật Bác 19/5. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng ngày 11/5/2020, tại trụ sở Công ty In Tiến Bộ số 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Công ty In Tiến Bộ đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng, quyền Cục trưởng Cục Tài chính & Quản lý Đầu tư; Ngô Thanh Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty; Nguyễn Việt Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cùng đông đủ 82 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự.

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản đan xen với những thách thức khó khăn. Tuy nhiên, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo Công ty thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị in văn kiện, các tài liệu chính trị phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước trong mọi hoàn cảnh không để xảy ra bất kỳ sai xót nhỏ nào. Mặt khác lãnh đạo Công ty thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội khoá XXXI đề ra; lãnh đạo Công ty hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Tiến Bộ Plaza tại khu đất 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương, lãnh đạo Văn phòng Trung ương; hoàn thành việc xây dựng công trình nhà máy tại Cụm công nghiệp Ninh Hiệp phục vụ cho việc di dời cơ sở sản xuất; đã và đang triển khai công tác di chuyển cơ sở sản xuất ra địa điểm mới. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thường xuyên quan tâm xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận của Đảng tại Đảng bộ. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác tổ chức, cán bộ đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng chi bộ; thường xuyên quan tâm tới công tác phát triển đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 25 đảng viên mới, công nhận 20 đảng viên chính thức. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có nhiều chuyển biến rõ nét; các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao góp phần cùng Công ty thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.


Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty luôn được Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá và xếp loại tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công ty luôn đạt tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc. Do có thành tích trong công tác năm 2016 tập thể người lao động Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3; Bằng khen Chính phủ năm 2016; Cờ Thi đua Chính phủ năm 2019; Cờ thi đua Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2019. Qua kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc; xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, cải tiến lề lối, phong cách, phương pháp làm việc; nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đại hội xác định một số chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng; hàng năm 100% chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp ít nhất từ 3 đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; sản lượng trang in đạt từ 7 tỷ trang; doanh thu đạt từ 120 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt từ 7 tỷ đồng trở lên; thu nhập đầu người đạt từ 9 triệu đồng trở lên.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Quốc Tân, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Trong 5 năm qua tình hình sản xuất kinh doanh của ngành in Việt Nam nói chung, Công ty In Tiến Bộ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn; do công nghệ thông tin phát triển, báo mạng, sách, tạp chí điện tử phát triển; sách, báo, tạp chí in truyền thống ngày càng giảm dần đã ảnh hưởng đến sản lượng trang in và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị; hiện nay một số doanh nghiệp in của Đảng công việc rất ít, nhiều đơn vị máy in cuộn ngày chỉ khai thác 1/3 thời gian. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng. Các văn kiện trình xin ý kiến Đại hội, Đảng bộ Công ty đã chuẩn bị hết sức công phu và chu đáo. Các ý kiến đảng viên tham gia phát biểu thảo luận rất tập trung đã làm rõ thêm những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Phương hướng và chỉ tiêu nhiệm kỳ tới của Đảng bộ đề ra rất cụ thể sát với tình hình thực tiễn. Trong thời gian tới Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí cao khắc phục mọi khó khăn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; quan tâm tới các tổ chức đoàn thể. Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành mới đủ đức, tài để lãnh đạo Công ty thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới hiện nay.v.v.Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 08 đồng chí; tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Đảng uỷ khoá 31, Chủ tịch Công ty; Nguyễn Việt Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ khoá 31, Giám đốc Công ty; Trần Thị Thu Hương, Đảng uỷ viên khoá 31, Kế toán trưởng Công ty; đồng chí Nguyễn Đức Thanh được bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng uỷ khoá 32; đồng chí Nguyễn Việt Tuấn được bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty khoá 32; bầu ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí; đồng chí Trần Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT. Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đại biểu chính thức.
Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khoá 32 sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty In Tiến Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao; bảo đảm việc làm thu nhập ổn định cho người lao động; nội bộ Công ty luôn đoàn kết, thống nhất cao.

 In

Bài cùng chủ đề:
Công ty In Tiến Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020   -  03/07/2020
Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 khoá XII   -  29/05/2020
Công ty In Tiến Bộ tổ chức thành công Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020   -  19/05/2020
Công đoàn khối thi đua II, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng công nhân năm 2020   -  16/05/2020
Công ty In Tiến Bộ tổ chức Chương trình "tình nguyện hiến máu - kết nối dòng máu Việt""   -  22/04/2020
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ tổ chức trao quà hỗ trợ đoàn viên thuê nhà trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng dịch COVID-19   -  20/04/2020
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022   -  28/03/2020
Chi bộ phân xưởng In Offset tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022   -  28/03/2020
Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty làm việc với Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể Công ty   -  26/03/2020
Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022   -  25/03/2020
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ hư hỏng
Hoá đơn điện tử Công ty In Tiến Bộ
Đại hội chi đoàn Khối Hành chính nhiệm kỳ 2019-2022
Công ty In Tiến Bộ tham gia Chung kết giải chạy Báo Hànộimới năm 2019
Công đoàn Công ty gặp mặt cán bộ công đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
Hoạt động Đoàn TN
Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm Công ty
Một số hình ảnh hoạt động
Công ty In Tiến Bộ trao đổi kinh nghiệm với Công ty TNHH In Bao Bì Sunny Việt Nam
Ban lãnh đạo Công ty
Mô hình tổ chức, quản lý Công ty

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

Bản quyền thuộc Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (0243)8453202