In Tiến Bộ
Ban lãnh đạo Công ty
01/04/2019, 09:44 am                     In Trang

CHỦ TỊCH


Ông Nguyễn Đức Thanh

ĐT cơ quan: 024.38232581

 

 GIÁM ĐỐC

 

Ông Nguyễn Việt Tuấn

Điện thoại cơ quan: 024.38232583


 PHÓ GIÁM ĐỐC


  

Ông Nguyễn Thế Công

ĐT cơ quan: 024.37531309

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Ông Đoàn Đắc Trưởng

 ĐT cơ quan: 024.38232583

 KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH 

 

 

  Ông Vũ Lam Sơn

ĐT cơ quan:

  KẾ TOÁN TRƯỞNG


 

Bà: Trần Thị Thu Hương

ĐT cơ quan: 024.38234316

 

 

Bản quyền thuộc Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (0243)8453202