In tien bo

Máy in 4 màu (30/11/2011)

Máy in 4 màu Diamind 3000 LS của hãng Mitsubishi (Nhật Bản) tốc độ 15.000 tờ/giờ

In tien bo

Thiết bị sau in (20/11/2011)

Máy liên hoàn keo nhiệt: Perfect Binder Line Pantera 1577 của hãng Mulermartiny (Mỹ) tốc độ 4000sản phẩm/giờ

In tien bo

Máy in 5 màu (20/11/2011)

Máy in 5 màu Rapida 105 của hãng KBA (Đức) tốc độ 16.000 tờ/giờ

In tien bo

Máy in 4 màu (20/11/2011)

Máy in 4 màu Speedmaster CD 102-4 của hãng Heidelberg (Đức) tốc độ 15.000 tờ/giờ

In tien bo

Máy ghi bản nhiệt (CTP) (20/11/2011)

Máy ghi bản nhiệt CTP nhãn hiệu Plate Rite 8800Z của hãng Screen (Nhật Bản) tốc độ 42 bản/giờ

In tien bo

Máy ghi phim (06/09/2011)

Máy ghi phim (CTF) - Dolev 800V3
Danh sách này có 6 tin bài.
Video giới thiệu
Thư viện ảnh